Details of Transfer Certificate issued in the session 2017-18

Sl.No.

TC No/Book No.

Date of Issue

Admission No.

Name of the Student

Name of the Father

Class

1

2312/24 05/04/2017 0194 CHIRAG SWAIN KARAN KUMAR SWAIN II

2

2313/24 30/04/2017 0249 ANKIT KUMAR POLAI TUKU POLAI II

3

2315/24 14/06/2017 0296 SWAGATIKA SAHU BASANTA KUMAR SAHU VI
4 2316/24 14/06/2017 0295 SHIBANANDA SAHU BASANTA KUMAR SAHU IV
5 2317/24 14/06/2017 0139 M DILIP KUMAR M PRITHIBI RAJ VII
6 2318/24 16/06/2017 0203 M SUBIKSHA SONAKSHI PATRA M SANTOSH KUMAR PATRA II
 7 2319/24  30/06/2017 0200 SUDIKSHA NAYAK SARAT KUMAR NAYAK II
8 2320/24 31/07/2017 0271 SUNEHERA SETHY SANTOSH KUMAR SETHY I
9 2321/24 31/07/2017 0269 SRUTI RANI SAHU MADHUSUDAN SAHU I
10 2322/24 31/07/2017 0275 ADITYA NARAYAN PANDA HARIKRISHNA PANDA I
11 2323/24 25/09/2017 0266 SATYABRATA NAHAK RANJAN KUMAR NAHAK I
12 2324/24 10/10/2017 0251 J DIVYA SOHANIKA J NAGESWAR I
13 2325/24 10/10/2017 0231 KRUSHNA SETY CHANDRA SETY VI